Jury Schoolmakers

#52 Onze Amsterdamse School

De Amsterdamse school is een oefenplaats voor de echte wereld, waarbij ‘levensecht’ onderwijs wordt geboden voor ieder kind in Amsterdam, ongeacht afkomst, religie of capaciteiten. De school zet hoog in op de betrokkenheid en toewijding van leerkrachten, van wie zij verwachten dat deze ook het onderwijs ontwerpen en in verbinding staan met de ouders. De jury is onder de indruk van de concrete uitwerking van het plan, de onderwijskundige onderbouwing en sterke organisatie. Ook prijst zij de aandacht die in het plan is besteed voor het leren van de leraren, de deugdelijke uitgangspunten en de praktijkgerichtheid. De jury vraagt zich bij het plan af wie de school zal leiden en plaatst nog een punt van zorg bij de manier waarop zij zwakke leerlingen begeleiden in het volgen van hun interesse en op niveau blijven.